Osoblje

 

Nora Ahmetaj, Izvršni Direktor
nora@crdp-ks.org

Nora Ahmetaj je jedan od osnivača Centra za istraživanje, dokumentaciju i objavljivanje (QHDP). Počev od 2010. do 2012. godine Ahmetaj je bila članica Regionalnog koordinacionog saveta za uspostavljanje Regionalne komisije za istinu (RECOM) za ratne zločine izvršene u periodu od 1991-2001. godine u bivšoj Jugoslaviji.

Ona se specijalizovala za područja ljudskih prava, mira i transformacije sukoba i za oblast tranzicione pravde.

Ona je ranije radila kao savetnik u Evropskoj komisiji a takođe je pratila objavljivanje Izveštaja o ljudskom razvoju UNDP na Kosovu. Za vreme sukoba na Kosovu, radila je za Fond za humanitarno pravo i u tome je pružala podršku osoblju NVO Human Rights Watch, Haškog tribunala i ICG na Kosovu i u bivšoj Jugoslaviji.

Ahmetaj je 2000. godine završila obuku za sprovođenje istraživanja prve klase i za rukovodeće veštine kod rešavanja problema sa aspekta ljudskih prava na Fakultetu Kenedi Univerziteta Harvard u „Carr Centru za politiku ljudskih prava“. Završila je master na Filozofiji mira i transformaciji konflikta na Univerzitetu Tromze u Norveškoj 2005. godine. Pored toga, učestvovala je na obuci Instituta za letnje studije Flečer u sastavu Univerziteta Tafts za unapređene studije nenasilnih konflikata 2008. godine. U 2010. godini, Ahmetaj je prošla obuku na Kursu za napredne studije za profesionalce u suočavanju sa prošlošću u Švajcarskoj.

Ahmetaj povremeno drži predavanja na univerzitetima na Kosovu i u inostranstvu.

 

Kushtrim Koliqi, Suosnivač (CIDP-a)

Kushtrim Koliqi je suosnivač Centra za istraživanje, dokumentovanje i publikaciju (CIDP). Od 2003. je izvršni direktor NVO „Integra“ na Kosovu. Koliqi je obučen u tranzicionalnoj pravdi, evropskim integracijama i demokratizaciji, ljudskim pravima, rešavanju sukoba, manjinskim i verskim pitanjima i studijama istraživanja i dokumentovanja, itd. Koliqi je diplomirao pozorišnu i filmsku režiju na Akademiji umetnosti Prištinskog univerziteta u 2007. i osim umetničkih vrednosti njegova interesovanja su i društvena pitanja i pitanja ljudskim prava.

 

Dina Milovanovic, Istrazivac

Dina Milovanovic je zavrsila master i osnovne studije etnologije i antropologije na Univerzitetu u Beogradu. Napisala je master tezu na temu praksi neformalne ekonomije u Srbiji, za koju je dobila najvisu ocenu. Provela je trecu godinu osnovnih studija na Univerzitetu u Minesoti Tvin Sitis, kao stipendista USAID-a. U toku 2013. je radila kao isrtrazivac za Forum za etnicke odnose u Beogradu, a od decembra 2013. kao projektni menadzer u Centru za drustveno agrazovanje u Pristini. Dina ima preko 300 volonterskih sati na Balkanu i u Sjedinjenim Americkim Drzavama. Glavna polja njenog interesovanja su ekonomija, inostrana pomoc, post-socijalizam, politika, razvoj i primenjena antropologija.