CIDP u medijama

15 Februar 2011 – Deset godina od napada u Livadicama.

12 April 2011 – Deset godina od napada u Livadicama.

15 Februar 2011 – Nedostatak zaštite svedoka

17 Maj 2013 – Zločinci u Srbiji, žrtve na Kosovu

15 Februar 2011 – Deset godina od napada u Livadicama

15 Februar 2011 – Istrage na Kosovu ometa nedostatak zaštite svedoka