Centre for Research, Documentation and Publication

Suocavanje sa suštinskim vrednostima prošlosti: Mir, Pravda i Istina

Suocavanje sa suštinskim vrednostima prošlosti, mirom, pravdom i istinama koji pomažu ljudima da oproste prošlost, ne idu cesto zajedno. Preterana briga za obezbedivanje mira i bezbednosti i izbegavanje povratka u nasilje cesto idu na štetu istine i pravde. Na kraju krajeva, zašto bi pocinioci otkrili u punoj meri svoje zlocine ukoliko ce biti okrivljeni i sudski gonjeni? Možemo identifikovati tri „idealna“ pristupa za suocavanje sa prošlošcu:

  • Zaboraviti prošlost u korist mira i bezbednosti (sankcionisana tišina u slucaju Kosova).
  • Pronaci i osuditi pocinioce u potrazi za pravdom
  • Priznati patnju žrtava i zabeležiti njihove price tako da su njihovi narativi poznati.

 

Prošlost

Prošlost nije nešto staticno, nešto cije je postojanje nezavisno i utvrdeno jednom zauvek i za sve dogadaje. „Prošlost“ je zapamcena prošlost, i kao takva, je nešto što se gradi i reprodukuje na mnogo nacina. Drugim recima, ono što nazivamo „prošlost“ je naše istorijsko pamcenje odredenog perioda prošlosti koje je moguce sacuvati.

Iz perspektive transformacije konflikta ljudi mogu imati previše „loših“ vrsti secanja. Sa takvim secanjima bol prošlosti nikada ne umire a „bolesne“ uspomene se reprodukuju i prenose sa jedne generacije na sledecu, u buducnost koja je vec utvrdena.

Suocavanje sa prošlošcu je važno, posebno za društva, kao što je Kosovo koje izlaze iz sukoba sa nasledem ugrožavanja ljudskih prava. Veoma je važno da kosovsko društvo uspe da se pomiri sa svojim gubicima i da krene napred tražeci mir i pravdu.