Stafi

Nora Ahmetaj, Themeluese/Hulumtues
nora@crdp-ks.org

Nora Ahmetaj është bashkëthemeluese e Qendrës për Humumtim, Dokumentim dhe Publikim (QHDP). Nga viti 2010 deri më 2012 Ahmetaj ishte anëtare e Këshillit Koordinues Rajonal të Koalicionit për vendosjen e Komisionit Rajonal të së Vërtetës (RECOM) për krimet e luftës të kryera përgjatë 1991-2001 në ish Jugosllavi.
Ajo është Specializuar në fushën e të Drejtave të njeriut, Paqes dhe Transformit të Konfliktit si dhe Drejtësisë Tranzicionale.
Paraprakisht, ajo ka punuar si këshilltare e Komisionit Evropian si dhe ka mbikëqyrur daljen e Raportit të Zhvillimit Njerëzor të UNDP-së në Kosovë. Gjatë konfliktit të Kosovë, ajo ka punuar për Fondi për të Drejtën Humanitare dhe ka përkrahur stafin e Human Rights Ëatch, ICTY dhe ICG në Kosovë dhe ish Jugosllavi.
Ahmetaj është trajnuar për të aplikuar kërkime të klasit të parë si dhe për aftësi udhëheqëse drejt zgjidhjes së problemeve me të Drejtat e Njeriut në Harward Kennedy School, “Carr Center for Human Rights Policy” në vitin 2000. Ajo ka kryer master në Filozofinë e Paqes dhe Transformimet e Konfiliktit në Universitetin e Tromsø në Norvegji në vitin 2005. Gjithashtu ka ndjekur trajnime në Institutin Veror të Fltcher-it në kuadër të Tufts University për Studime të Avancuara të Konflikteve të padhunshme në vitin 2008. Në vitin 2010, Ahmetaj është trajnuar në Kursin e Mësimeve të Avancuara për Profesionistë në Ballafaqim me të Kaluarën në Zvicër.
Ahmetaj ligjëron kohë pas kohe në universitetet e Kosovës dhe jashtë saj.

 

Kushtrim Koliqi, Bashkëthemelues i QHDP-së

Kushtrim Koliqi është bashkëthemelues i Qendrës për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim (QHDP). Është drejtor ekzekutiv i OJQ-së “Integra” që nga viti 2003. Koliqi është i trajnuar në drejtësinë tranzicionale, integrimet evropiane dhe demokratizim,  të drejtat e njeriut, zgjidhjen e konflikteve, çështjet e pakicave dhe të religjionit, studime hulumtuese dhe dokumentim, etj. Koliqi diplomoi Regjinë në Teatër dhe Film në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës në vitin 2007 dhe përveç vlerave artistike ai përqendrohet në çështjet sociale dhe çështjet e të drejtave të njeriut.

 

Liron Kafexholli, Kordinator
lironk@crdp-ks.org

Liron Kafexholli ka kryer studimet në Universitetin Amerikan të Selanikaut në Greqi në degën Mardhënje Ndërkombëtare dhe Diplomaci. Ai ka përvojë si hulumtues pasi që ka punuar në Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP) si dhe ka kontribuar gjithashtu me hulumtim në librin e Historianit Ivo Banac. Momentalisht Lironi është i angazhuar si menaxher për relacionet me publikun në projektin artistik Baushtellë: Balkan Temple.
Që nga maji 2015 ai është bashkangjitur Qendrës për Humumtim, Dokumentim dhe Publikim (QHDP) si koordinator në projektin rajonal mbi sigurinë njerëzore.