Publikimet e fundit

2011

Një Milion Nënshkrime për KOMRA

2013

Vlerësimi i nevojave të viktimave në Kosovë: Koha për t’u ndalë e për të dëgjuar

Fletushkë raportuese CRDP

Fletushkë raportuese CRDP – Qershor 2013

Open Letter of Kosovo’s civil society on Law on Amnesty

Betejë në të gjitha frontet

2014

Raporti i Auditorit 2013

Raporti mbi ligjin – Mbikqyrja e Ligjit Nr. 4/L-054

MISSING LINKS: How Kosovo’s institutions and society are failing civilian war families in Mitrovica

Rruga drejt drejtësisë: Personat e pagjetur në Kosovë nga pikëpamja e politikave

2015

Raporti i sigurise njerezore: Kosove

SISTEMI I VERIFIKIMIT NE KOSOVE – Nje rast per reforme te metejshme

Centre for Research,Documentation and Publication, Draft audit report 2014

MBROJTJA E DËSHMITARËVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, Analizë e politikave

GJENDJA AKTUALE E SISTEMIT FINANCIAR NË KOSOVË DHE EFEKTET E TIJ NË SIGURI NJERËZORE

2016

Memorializimi i pasluftes dhe Ballafaqimi me te Kaluaren ne Republiken e Kosoves

Independent Auditor’s Report and Financial Statements for the year ended December 31, 2015

SMALL GRANTS ON HUMAN SECURITY FOR ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS by Citizens’ Network for Human Security

Informal Power Networks, Political Patronage and Clientelism in Serbia and Kosovo

E DREJTA NË REPARACIONE NË KOSOVË

REKOMANDIME TË POLITIKAVE PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË KOSOVË

Përmirësimi i llogaridhënies politike në financimin e partive në Kosovë

SIGURIA NJERËZORE NË KOSOVË: ANË TJETËR E SIGURISË KOMBËTARE?

2017

ZBËRTHIMI I KONCEPTIT TË PAJTIMIT NË KONTEKSTIN E KOSOVËS, QERSHOR 2017

Independent Auditor’s Report and Financial Statements for the year ended December 31,2016

ANALIZA MBI RISHIKIMIN STRATEGJIK TË SEKTORIT TË SIGURISË, QHDP

Gratë dhe Siguria e Punës në Kosovë, QHDP

Sfidat e sigurisë njerëzore në Kosovë, QHDP

2018

Analizë e shkurtër: Zbërthimi i pajtimit në Kosovë

Independent Auditor’s Report and financial Statements for the year ended December 31, 2017